onsdag 21. november 2007

Opplysningstiden


Opplysningstiden var en tidsepoke i Europa fra år 1700 til omlag 1800. I denne perioden ble det oppdaget mye og nye ting bla. i naturvitenskapen, som ble utviklet, og de fikk mer svar og forklaringer på ting de lenge hadde lurt på. De fikk altså generelt mer kunnskap og informasjon om ting. De fikk sitt første leksikon, eller encyklopedian. De begynte å samle innformasjon og kunnskaper og samlet de en felles plass. Det første leksikon, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, kom fra Frankrike i 1751. Tilslutt bestod leksikonet av 17 store bind, med 60 000 artikler!
Det ligger vel litt i ordet at opplysningstiden var en tid hvor de fikk mer opplysninger, kunnskap og informasjon. I moderne tid, i dag er vi også på søk etter mer informasjon og kunnskap døme er innenfor medisinen, for å finne nye metoder og medisiner for å kurere sykdommer og lignende. Det forskes på alt mulig, vi blir aldri utlærde.

Ingen kommentarer: