mandag 17. desember 2007

Resyme av youtube videoer


Videoklippa handler om en taler, som taler til folket om kunnskap. Det er kunnskapens dag, og han snakker altså om veldig mye kunnsap når det gjelder andre land. Jeg tror et av hans poeng var å snakke om ting han kanskje ikke trodde de visste, men på samme tid hadde et håp om at noen kunne det, fordi det er sentrale ting i et land, men var gjeldende for land som vi på mange måter ikke kjenner. Kina og India er store handelsland for Norge, og vi vet veldig lite om de, selv om de vet mye om oss, og en forklaring på det kan være at de to landa er såkalla U-land mens vi er et I-land. Vi er rikere, og er rikere en de, og bryr oss altså ikke like mye om kunnskap som U-land, som vil gjøre alt for å bli rike på kunnskap. Video 1.

Bilder er av Fredrik Haren, som holder disse to foredraga (video 1 og 2) om kunnskap. Han er kjent svensk forfatter og foredragsholder.

I dette klippet er det han samme som taler. Er litt vanskelig å få tak på alt han snakker om i blant, men jeg føler alikvel jeg har fått en sammenheng på hva han vil få frem. Han prater om Kina og land som ikke står blant de rikeste landa i verda, men som alikevel står for veldig mye bra, både roboter, elektriske mopeder, verdens høyeste byggninger mm. Han er overrasket over hvorfor det ikke er vi, de rike som gjør dette. Han kaller oss for developed countries, altså ferdig utvikla land, mens disse landa som driver på med eksprimentering og prøver å skape nye ting og kunnskap kaller han for develping countries, land i utvikling. Noe han kanskje vil fram til er at vi ikke har like mye kunnskap, og interesse for like mye kunnskap som andre fattigere land. Han mener altså at de andre landa bruker kunnskapen sin til å utvikle ideer og fantsier mye bedre enn oss. Video 2.

Ingen kommentarer: