onsdag 9. april 2008

oppgaver om "om vort Skriftsprog" av Ivar Aasen


Ivar Aasen vil ha et nytt nasjonalt skrifte språk fordi han mener at vi ikke trenge snakke dansk når vi er norske.
Han mener at svenskene har fått til å beholde sitt eget språk. Han synes også at svensk er et vakkert språk som ligner det han mener burde være det norske språk.
Han mener at de skrivende er bundet til folkespråket og derfor får ungdom til å forakte folkespråket.
Vort Nationalsprog har overlevd den Københavnske dominans fordi det har blitt dyrket i Bondens Hytter i vore Dale og op vår Strande. Han mener det er stort at vi har klart å beholde det.
Problemer et nytt skriftspråk kan føre med seg er at det er forvirrende for begynnere, det kan være vanskelig å forstå og det kan være vanskelig for utlendiger å forstå og lære det.
Det som bør gjøres er å samle ord fra alle landets provindser med grammatiske opplysninger og bestemt ordforklaringer. Den nye språkformen skulle ikke påtvinges, men oppfordres til å bli brukt.

Ingen kommentarer: