torsdag 21. august 2008


1. siden landet hadde blitt selvstendigt, ville de også ha et eget språk. Det var på tide å vise verden at de kunne være selvstendige.
2. Alle skrivende i denne generasjonenn har et skriftspråk likt københavnsk. Aasen vil få inn mer ord/ uttrykk i skriftspråket som lingner mer på det norske talemålet.
3. det danske språket hersker, og Aasen lurer på hvor spredt dansken er i norge, og også hvor spredt norsken er blant folket. spørsmålet er da hvor lenger og hvordan det skal gjøres for å få det norske skriftspråket mest mulig likt folks talespråk.
4. Han forteller her videre at han tror det vil bli vanskelig å få alle med på denne reformen med det første. Det kan bli mange missforståelser og forvirrende blant de som er vant med et annet språk.
5.helt til slutt kommer han med en løsning på problemene. De skulle samle ord og ha en veiledende grammatikk fra de største stedene i landet, og samle disse og sende de til et forlag. Forlaget kommer da med en norsk ordbok som inneholder ord og rett grammatikk for det norske skriftspråket.

Ingen kommentarer: