torsdag 4. september 2008

Urfolk


Wikipedia.no

"Urfolk er folkeslag som er blitt inkorporert i en stat dannet av ett annet folkeslag. Merk at ifølge denne definisjonen blir ikke folkeslaget som danner staten regnet som urfolk, og derfor er for eksempel ikke nordmenn urfolk i Norge. I norge er det samene som er urfolk.

Betegnelsen urfolk passer til omkring 350 millioner mennesker som lever i rundt 70 land. Urfolks situasjon varierer betraktelig avhengig av hvilken verdensdel de lever i, hvilke natur- og miljøbetingelser de lever under, og av de politiske, sosiale og økonomiske rammebetingelsene som ulike nasjonalstater setter for sine urfolk. Det finnes ingen generell internasjonalt akseptert definisjon av urfolk.

«Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som - uansett deres rettslige stilling - har

Betegnelsen urfolk passer til omkring 350 millioner mennesker som lever i rundt 70 land. Urfolks situasjon varierer betraktelig avhengig av hvilken verdensdel de lever i, hvilke natur- og miljøbetingelser de lever under, og av de politiske, sosiale og økonomiske rammebetingelsene som ulike nasjonalstater setter for sine urfolk. Det finnes ingen generell internasjonalt akseptert definisjon av urfolk.


«Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som - uansett deres rettslige stilling - har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.>>"
Ingen kommentarer: