onsdag 11. februar 2009

særemne forts.

Nå har jeg altså bestemt meg for oppgave, og jeg har valgt å sammenlikne bok og film. Jeg har valgt å lese boka "kvinnen i kjøleskapet" av Gunnar Stålesen, som har blitt en av mange Varg Veum filmer i dag. I daghar jeg altså kommet godt i gang med lesingen.

Ingen kommentarer: