mandag 15. september 2008

Nobeltalen din Al Gore

Nobeltalen til Al Gore begynner med at han forteller en historie om han som fannt opp dynamitten og uhellet med at nekrologen hans kom ut for tidlig, og at dynamitten ble brukt i krig, i stede for hva grunnleggeren mente: nemlig å hjelpe siviliteten til å få det bedre. Forteller han at vi mennesker står overfor en krise, nemlig klimakrisen. Gore ramser opp med at folk må engasjere seg, og at vi må handle snart, før det er for sent. Han forteller om forurensingen og hva den har gjort. Retoriske virkemiddler som blir brukt i teksten er bla:

Hva elever i klassen mente om talen:

- al gore starter med en direkte henvendelse til publikum: deres majestet...", for å få de på sin side, ønske de velkomne, hyggelig, smiger/høflighet - er obligatorisk
- innlede med å si formålet med talen- presisere formålet med talen-god ide! slik at publikum kan forberede seg, og vet hvor taleren vil.
-gjennom talen bruker han semile- Semile bilde- "i dag har vi dumpet 70 miilllioner tonn co2.... "- sammenlikner atmosfæren med en kloakk.
- innledningen.: starte med å komme med fakta om kloden- få folk til å forstå hvor gale det er: lite vann og tørke i noen land, gi fakta for å gi oss et bilde av hvordan verden er og få oss til å forstå og ville forbedre dette. - informativt
-stiller spørsmål. og mener det ikke var meningen å ødelegge verden slik den har blitt, men det alikevell har skjedd.
- al gore vil være fredsmekler mellom mennesker og jord, vil mobilisere verden, for å få de til å forstå hva vi må gjøre
- utdrag fra slaveriet i nord amerika, gjenspeiling
- avsluttningen å delt i to dele, en oppsumering,
- tar opp hva Hull gjorde, og at det var bra
- eksempel hva folk gjorde under 2. verdskrig, stod sammen
- indignatio- stiller spørsmål på hva vi kan gjøre
- forfedrene greide å stå sammen-parallellisme
-sentens, hviss vi vil gå alene sent, stå sammen langt.

tekstens disposisjon:

- innledning, felles forståelse for situasjonen
- informativ
- apellativ

retoriske grep brukt i talen:

- Exemplum
- Hyperbel
- Khreia (anekdote)
- Metafor
- Pleonasme
- Simile

1 kommentar:

Leif sa...

Du har lange omfattende innlegg med mye bra "råstoff", men du må ta deg tid til å bearbeide det noe mer.