tirsdag 11. desember 2007

Gjør internett oss dumme?

Jeg mener ikke at internett gjør oss dumme, men heller blinde. I stedet for å lese i bøker for å få informasjon, søker vi på nettet. Alt er ikke like troverdig på nett, og en må derfor være litt kritiske til hva vi velger å tro på. I en artikkel til dagbladet.no (http://www.dagbladet.no/kultur/2007/12/10/520807.html ) sier og påstår Dorris Lessing disse tinga:
  • vi leser mindre bøker
  • vi bruker mye tid på Internett
  • vi bruker biblioteket mindre
  • vi tar bøker for gitt
  • vi har blitt historieløse - kjenner ikke vår egen historie
Jeg vil tro at mange vil komme med argumenter både for og i mot disse uttalelsene. Et eksempel kan være at vi mener at vi bruker internett på en god måte ved å lete frem stoff der, som vi elles ville ha gjort i en bok, og lære like mye av det. Andre vil kanskje si at vi faktisk leser mye mindre enn før. I denne artikkelen var det ingen fakta om at vi ikke kjenner vår egen historie osv. Hadde jeg fått sett fakta og statistikk over dette problemet hadde jeg vært enig, men det er bare rene spekulasjoner som blir diskutert, og vil fortsatt være det, for min del, helt til jeg får fakta.

Ingen kommentarer: